:: بایگانی بخش اطلاعات همایش های علمی: ::
:: همایش حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت برگزار می گردد. - ۱۳۹۵/۲/۲۷ -
:: همایش ملی جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار می گردد. - ۱۳۹۲/۴/۲۶ -
:: همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم - ۱۳۸۸/۱/۲۷ -