log en
شما اینجا هستید : خانه > 
آئین نامه های کمیسیون

  بسمه تعالی

 

  آئین نامه برگزاری کنفرانس ملی ( بین المللی )

  انجمن ................ ایران

 

  مقدمه-کنفرانس‌های ملی ( بین المللی) انجمن .......................... با هدف گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در عرصه ......................................، پیشبرد مرزهای دانش و روزآمدسازی آگاهی جامعه علمی از آخرین دستاوردهای علمی و فنی در جهان در موضوع فعالیت انجمن ................................ از سال 1379 پایه‌گزاری شد و اکنون به مهم‌ترین رویداد علمی کشور در حوزه .................................................. تبدیل شده است.

  این آئین نامه به منظور برگزاری منسجم تر این کنفرانس‌ها تنظیم شده است.

 

  ماده1 : میزبان کنفرانس

  

  1-1- هر کنفرانس توسط یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات پژوهشی کشور و با همکاری انجمن ............................. که در این آئین نامه انجمن نامیده می‌شود طی چند روز پیاپی در محدوده ماههای ............ و ............ هر سال با نام فارسی "کنفرانس بین‌المللی انجمن ............................................."

  و نام انگلیسی ........................................................................................................................................................................... اختصاراً …………………… ‌ برگزار می‌گردد.

  1-2- هیئت مدیره انجمن بر اساس پیشنهاد‌های رسیده میزبان کنفرانس را که در این آئین نامه برگزار کننده نامیده می‌شود تعیین می‌نماید.

  1-3- رئیس کنفرانس بالاترین مقام اجرایی موسسه برگزارکننده خواهد بود.

 

  ماده 2 : دبیر کنفرانس

  2-1- دبیر کنفرانس از اعضای هیأت علمی موسسه برگزار کننده است و با توافق انجمن و برگزار کننده تعیین و با حکم رئیس کنفرانس منصوب می‌گردد.

  تبصره1- برای تسهیل وظایف کمیته علمی بسته جامعی از روالها، گردش‌ کارها و پایگاه‌های داده مورد نیاز (مشتمل بر نمونه فراخوان و پوستر، فرم داوری، نمونه نامه‌ها، بانک اطلاعاتی داوران و نرم‌افزارهای آماده شده برای کنفرانس) توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در اختیار برگزار کننده قرار داده می‌شود.

  2-2- مسئولیت تأمین منابع مالی کنفرانس با دبیر کنفرانس است. انجمن نیز در این مورد از تشریک مساعی فروگذار نخواهد کرد و مبلغی را به عنوان وام برای شروع به موقع فعالیت‌ها به برگزار کننده می‌پردازد. مازاد دریافت‌های کنفرانس بالمناصفه بین انجمن و برگزار کننده تقسیم می‌شود که برگزار کننده از آن در راستای گسترش موضوع کنفرانس بهره‌برداری خواهد کرد.

   2-3- میزان حق ثبت‌نام و زمان برگزاری کنفرانس به پیشنهاد دبیر کنفرانس (با مشورت کمیته‌های علمی و اجرایی)و تصویب هیئت مدیره انجمن تعیین می‌شود.

  .2-4- دبیر کنفرانس باید حداقل هر 3 ماه یکبار گزارشی از پیشرفت فعالیت‌های کمیته‌های علمی و اجرایی کنفرانس را به هیئت مدیره انجمن ارائه دهد.

  2-5- پس از اتمام کنفرانس لازم است موارد زیر با مسئولیت دبیر کنفرانس تهیه و در اختیار دبیرخانه دائمی کنفرانس قرار گیرد:

  - گزارش برگزاری کنفرانس شامل تعداد مقاله‌های دریافت شده و پذیرفته شده به تفکیک گرایش‌ها (از داخل و خارج از کشور) و آمار شرکت‌کنندگان

  - جمع‌بندی نظرخواهی‌ها از شرکت‌کنندگان و روسای جلسات

  - گزارش مالی شامل حمایت کنندگان و میزان حمایت هر یک و مخارج کنفرانس به تفکیک

  - خلاصه‌ای از این گزارش‌ها برای چاپ در نشریات ذیربط

  - یک آلبوم عکس از مراسم، ده نسخه از پوستر و فراخوان، یک نسخه از صورت جلسات و مصوبات کمیته‌های علمی و اجرایی کنفرانس، نوار ویدئو ( CD ) برنامه‌های کنفرانس به خصوص مراسم افتتاحیه و اختتامیه، CD شامل مطالب ارائه شده توسط سخنرانان، سی سری مجموعه مقالات کنفرانس برای استفاده و بایگانی

  - تهیه لیست اسامی افرادی که مقالات خود را ارائه نداده‌اند، روسای نشست‌هایی که حضور پیدا ننموده‌اند و داورانی که پاسخ ارزیابی مقالات را ارسال نکرده‌اند.

 

  ماده 3 :کمیته علمی

  3-1- جهت برگزاری هر کنفرانس حداکثر یکماه پس از کنفرانس قبلی یک کمیته علمی از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات کشور که دارای تجربه کاری در زمینه آموزش یا پژوهش مرتبط با موضوع کنفرانس باشند با حکم رئیس کنفرانس به شرح زیر تشکیل می‌شود:

  الف- دبیر کنفرانس

  ب- مسئول کمیته علمی انجمن

  پ- 4 نفر با انتخاب برگزار کننده

  ت- حداکثر 10 نفر با انتخاب هیئت مدیره انجمن

  ث- 3 نفر از میان دبیران کمیته‌های علمی کنفرانس‌های اخیر به انتخاب هیئت مدیره انجمن

  3-2- دعوت از مراکز آموزشی و پژوهشی جهت معرفی سخنرانان مدعو داخلی و خارجی، تعیین سخنرانان مدعو، تعیین برنامه‌های کنفرانس، برنامه‌ریزی برای اهدای جوایز مختلف با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره انجمن، تدوین نهایی برنامه‌های کنفرانس، تصمیم‌گیری در مورد مقالات، پوسترها، کارگاه‌های تخصصی، میزگردها، نمایشگاه‌ها،

  تدوین راهنمای علمی، مجموعه مقالات و سایر گزارش‌های علمی، برگزاری مسابقات و تجلیل از پیشکسوتان و سایر امور برنامه‌ریزی علمی کنفرانس صرفاً به عهده کمیته علمی می‌باشد.

  3-3- دبیر کمیته علمی از میان اعضای کمیته علمی توسط دبیر کنفرانس انتخاب و ترجیحاً عضو هیات علمی موسسه برگزار کننده می‌باشد

  تبصره 2- جهت هماهنگی بیشتر لازم است دبیر کنفرانس یا دبیر کمیته علمی در جلسات هیئت مدیره انجمن به عنوان مدعو شرکت نماید.

  3-4- ریز برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه توسط کمیته علمی تعیین و با مشورت هیئت مدیره تنظیم می‌گردد.

  3-5- یک کمیته مشورتی از محققان برجسته بین‌المللی در حوزهٔ ........................... به پیشنهاد دبیر و تصویب کمیته علمی در زمینه‌های جلب مقالات از دانشمندان خارجی، پیشنهاد داوران مقالات خارجی ، انتخاب و دعوت سخنرانان کلیدی انتخاب می‌گردد.

  

  ماده4 : کمیته اجرایی

  4-1- مسئولیت برنامه‌ریزی اجرایی، تدارکات، ایجاد تسهیلات برای سخنرانان، پذیرایی، تغذیه و اسکان میهمانان و سایر شرکت‌کنندگان، حل مسائل ویزای خارجیان و کسب اجازه موقت ورود به کشور برای ایرانیان مقیم خارج، توزیع پوسترها، آگهی‌ها، راهنماها و سایر امور اجرایی کنفرانس و تامین هزینه‌ها با توجه به بند 2-2 به عهده کمیته اجرایی می‌باشد.

  تبصره3 – تعداد اعضای کمیته اجرایی حداقل 5 نفر می‌باشد.

  4-2- کمیته اجرایی کنفرانس، مجموعه مقالات کنفرانس شامل مقالات سخنرانان کلیدی را قبل از کنفرانس تهیه و در زمان کنفرانس توزیع می‌نماید.

 

  ماده 5: سایر امور

  5-1- در پوستر ها و فراخوان‌های کنفرانس فقط نام برگزار کننده و انجمن قید می‌شود.

  تبصره 4- درج نام هر موسسه دیگر در پوسترها و فراخوان‌ها تنها پس از تصویب هیئت مدیره انجمن میسر است.

  5-2- در صورت درخواست انجمن یک جلسه دوساعته (باهماهنگی هیئت مدیره) در برنامه کنفرانس به مجمع عمومی انجمن اختصاص می‌یابد. تهیه ریز برنامه مجمع عمومی به عهده هیئت مدیره انجمن است.

  5-3- هر گونه تغییر در این آئین نامه به پیشنهاد حداقل 2 نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن و با تصویب دو سوم اعضای هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

 

  این آئین نامه در 5 ماده شامل 18 بند و 4 تبصره در جلسه مورخ ................. هیئت مدیره انجمن ................................. تصویب و در جلسه مورخ ........................ هیئت مدیره انجمن بازنگری شده و از تاریخ تصویب و قابل اجرا است.

  بسمه تعالی

 

  آئین نامه تشکیل شاخه دانشجویی انجمن ................ ایران

  در موسسات آموزشی – پژوهشی کشور

 

  ماده 1- نام

  نام کامل شاخه دانشجویی " شاخه دانشجویی انجمن ..................... در دانشگاه ..........................................." خواهد بود که در این آئین نامه به اختصار شاخه دانشجویی نامیده می‌شود.

 

  ماده 2- هدف

  هدف از تشکیل شاخه دانشجویی انجمن ................... ، جذب، تشویق و هدایت دانشجویان علاقمند به انجام فعالیت‌های علمی مرتبط با اهداف انجمن ................ در موسسات آموزشی و پژوهشی کشور می‌باشد.

 

  ماده 3- عضویت

  کلیه دانشجویان علاقمند که شرایط عضویت دانشجویی انجمن ............................. را داشته باشد می‌توانند به عضویت شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه محل تحصیل خود درآیند. عضویت در شاخه دانشجویی منوط به احراز شرایط عضویت دانشجویی انجمن ................................. است.

 

  ماده 4- نماینده انجمن ............................. ایران

  4-1- برای تشکیل شاخه دانشجویی لازم است یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه با عضویت پیوسته انجمن .......................... به عنوان نماینده انجمن حضور داشته و مسئولیت نمایندگی انجمن را در دانشگاه بپذیرد. حکم نمایندگی انجمن ....................... در هر دانشگاه به پیشنهاد کمیته علمی انجمن، تصویب هیئت مدیره انجمن و با امضاء رئیس انجمن ....................... به مدت 2 سال صادر می‌گردد.

 

  ماده 5- هیئت مدیره شاخه دانشجویی

  5-1- اجرای کلیه امور شاخه دانشجویی در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن ..................... توسط هیئت مدیره شاخه شامل رئیس، دبیر و 3 نفر عضو و با نظارت نماینده انجمن ...........................انجام می‌شود.

  5-2- اعضاء هیئت مدیره شاخه دانشجویی هر ساله در ابتدای سال تحصیلی و برای مدت یک سال، با رای مخفی اعضاء شاخه انتخاب می‌شوند. افراد هیئت مدیره شاخه دانشجویی یک دانشگاه باید دانشجویی آن دانشگاه باشند.

  5-3- انتخابات5 نفر عضو هیئت مدیره شاخه دانشجویی، زیر نظر هیئتی متشکیل از نمایندگان کمیته ارتباطات، کمیته علمی و نماینده انجمن در دانشگاه برگزار می‌شود.

  5-4- در اولین جلسه هیئت مدیره ، انتخابات داخلی هیئت مدیره جهت انتخاب رئیس و دبیر انجام می‌شود. حکم ریاست شاخه دانشجویی با اطلاع و هماهنگی هیئت مدیره انجمن ........................... و توسط رئیس انجمن صادر می‌گردد.

  5-5- تا انتخاب هیئت مدیره بعدی، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

   

  ماده 6- وظایف اعضاء هیئت مدیره شاخه دانشجویی

  6-1- هدایت و مدیریت فعالیت‌های شاخه بر طبق موازین قانونی و ظوابط انجمن ........................... بعهده رئیس هیئت مدیره می‌باشد. حضور نماینده انجمن در جلسات منجر به تصمیمات تعهد‌آور برای انجمن ........................ الزامی است. رئیس می‌تواند انجام بخشی از وظایف خود را به یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان دبیر محول نماید اما در هر حال مسئولیت امور شاخه بعهده رئیس خواهد بود.

  6-2- در غیاب رئیس، دبیر هیئت مدیره مسئولیت برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات هیئت مدیره را بعهده خواهد داشت بعلاوه دریافت حق عضویت سالانه اعضاء و تنظیم دفاتر مالی شاخه نیز بعهده دبیر است.

  6-3- دبیر هیئت مدیره مسئولیت تنظیم دستور کار و تهیه صورت جلسات هیئت مدیره را بعهده دارد. همچنین تهیه گزارش فعالیت‌های سالانه شاخه برای ارائه در جلسه انتخابات سالانه توسط دبیر هیئت مدیره انجام می‌شود. این گزارش با تایید رئیس در اختیار نماینده انجمن قرار می‌گیرد تا از طریق ایشان برای انجمن .......................... ارسال شود.

  6-4- برنامه و بودجه سالانه شاخه برای انجام فعالیت‌های مورد نظر توسط رئیس هیئت مدیره تنظیم شده و با تائید نماینده انجمن به خزانه‌داری انجمن ....................... تسلیم می‌شود تا مراحل تصویب برنامه و تخصیص بودجه مصوب از سوی انجمن انجام شود. بودجه تخصیص یافته برای اجرای برنامه‌های مصوب شاخه با نظارت نماینده انجمن ....................... قابل هزینه خواهد بود. مسئولیت ارائه گزارش مالی فعالیت‌های شاخه در جلسه انتخابات سالیانه بعهده معاون هیئت مدیره است. و مسئولیت صحت هزینه کرد امور مالی شاخه بعهده رئیس هیئت مدیره می‌باشد.

 

  ماده 7- کمیته‌های کاری

  7-1- هیئت مدیره شاخه دانشجویی می‌تواند جهت پیشبرد اهداف، برنامه‌ریزی و پیگیری امور اجرایی، کمیته‌های زیر را از میان اعضاء شاخه تشکیل دهد:

  · کمیته آموزشی و پژوهشی

  · کمیته اجرایی

  تبصره: هیئت مدیره شاخه میتواند بنا به ضرورت نسبت به ایجاد کمیته‌های جدید و یا ادغام کمیته‌های موجود اقدام نماید.

 

  ماده 8- شورای هماهنگی

  8 -1- شورای هماهنگی شاخه متشکل از هیئت مدیره و مسئولین کمیته‌های کاری شاخه است که به ریاست رئیس هیئت مدیره شاخه و حداقل هر 3 ماه یکبار تشکیل می‌شود و وظیفه آن اجرای هماهنگ برنامه‌های مصوب شاخه می‌باشد.

 

  ماده 9- فعالیت‌های شاخه

  9-1- برنامه‌های شاخه باید در آغاز هر دوره و حداکثر تا دو هفته پس از انتخابات به هیئت مدیره انجمن ........................... ارائه گردد. در صورتیکه پس از یک ماه از ارائه برنامه به هیئت مدیره انجمن نظری از طرف هیئت مدیره صادر نشد، برنامه مصوب تلقی می‌گردد. فعالیت‌های شاخه در طی سال در راستای برنامه‌های تصویب شده خواهد بود.

  9-2- شاخه دانشجوئی می‌تواند بر حسب مورد در زمینه‌های زیر و یا زمینه‌های مشابه فعالیت نماید:

    · برگزاری جلسات سخنرانی علمی، توجیهی و کارگاه‌های آموزشی

  · برگزاری همایش‌های دانشجوئی انجمن ..................................

  · تشکیل گروه‌های کاری برای انجام پروژه‌های دانشجوئی

  · برگزاری بازدید‌های علمی برای اعضاء

  · هماهنگی برای تسهیل شرکت اعضاء در کنفرانس‌های مربوط به ............................ و ........................................

  · برگزاری مسابقات علمی مختلف در حوزه کار انجمن

  · تهیه و ارسال گزارشات، مقالات و مطالب علمی مناسب جهت چاپ در نشریات انجمن ...................................

  · تهیه مطالب قابل انتشار از طریق وب‌گاه و نشریات انجمن ..................................

 

  ماده 10- نظارت بر فعالیت‌های شاخه و حمایت انجمن ..............................

  10-1- فعالیت‌های شاخه دانشجوئی تحت نظارت کلی انجمن ............................... صورت می‌پذیرد و نظارت نماینده انجمن بر نحوه انجام امور جاری آن ضروری می‌باشد. گزارش فعالیت‌های شاخه هر شش ماه یکبار به هیئت مدیره انجمن ............................... منعکس خواهد شد.

  10-2- حمایت انجمن ............................... از فعالیت‌های شاخه به شکل‌های زیر انجام می‌شود:

  · جلب حمایت دانشگاه برای تخصیص فضای انجام کار

  · ارائه مشاوره‌های علمی از طریق کمیته علمی انجمن

  · دعوت از سخنرانان موردنظر برای حضور در برنامه‌های شاخه

  · تخصیص بودجه براساس برنامه پیشنهادی شاخه

  · هماهنگی و حمایت از برگزاری همایش‌های دانشجوئی

  · انتشار نتایج مطالعات، تحقیقات و فعالیت‌های علمی اعضای شاخه از طریق رسانه‌های مربوط به انجمن ..........................

  · سایر موارد مصوب در هیئت مدیره انجمن ......................................................

  

  ماده 11- جلسات مشترک و ارتباط با انجمن ............................

  به منظور هماهنگی فعالیت‌های قابل انجام توسط شاخه‌های ‌دانشجویی و تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن و اطلاع از نظرات اعضاء شاخه‌ها، بنا به نیاز و حداقل سالی یکبار جلسات مشترک بین هیئت مدیره انجمن ............................. و هیئت مدیره شاخه‌ها و با حضور نمایندگان انجمن در دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

  ماده 12- این آئین‌نامه در 12 ماده در تاریخ ................................ به تصویب هیئت مدیره انجمن ............................... رسید که در مقاطع لازم از سوی هیئت مدیره قابل بازنگری است.

 

  ماده 1- در جهت اجرای مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورای عالی انقلاب فرهگی مبنی بر تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنری کمیسیونی با ترکیب و شرح وظایف مندرج در این آیین‌نامه در هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد.

  تبصره: رسیدگی به امور انجمنهای علمی غیر پزشکی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجمنهای علمی گروه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمنهای هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهدشد.

  ماده 2- کمیسیون از 6 تا 7 عضو به انتخاب وزیر مربوط با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود.

  تبصر 1: دو تا از سه نفر از مسئولان ذیربط وزارتخانه، مدیرکل یا مسئول حقوقی وزارت، سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و در خصوص کمیسیون رسیدگی به امور انجمنهای هنری 3 تن از صاحبنظران در امور فرهنگی و هنری.

  تبصره 2: رییس کمیسیون با حکم وزیر مربوط منصوب می‌شود.

  تبصره 3: مسئولیت تشکیل جلسات، ثبت و ضبط صورت مذاکرات، ابلاغ آرا و احکام کمیسیون و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات با دبیر کمیسیون است که با حکم رییس کمیسیون از بین اعضای کمیسیون یا افراد ذیصلاح غیر عضو کمیسیون منصوب می‌شود. درصورت اخیر دبیر کمیسیون بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهدکرد.

  تبصره 4: اعضای هیئت علمی موضوع تبصره 1 برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

  تبصره 5: رییس کمیسیون حسب مورد و لزوم می‌تواند از افراد صاحب نظر و متخصصن غیر عضو برای شرکت در جلسات و کسب نظر از آنها دعوت کند. در این حال افراد مدعو در رأی‌گیری شرکت نخواهندداشت.

  ماده 3- وظایف کمیسیون به شرح زیر است:

  1/3 – بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید وزیر ذیربط

  2/3 – رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن و صدور مجوز تأسیس

  3/3 – بررسی صلاحیتهای علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس و هیأت مدیره

  4/3 – صدور مجوز تأسیس انجمن

  5/3 – تصویب اساسنامه انجمن و تصویب هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب

  6/3 – تصویب آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به تشکیل هیأت بررسی تخلفات، نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های مربوط

  7/3 – تعیین هیأت بررسی تخلفات و هیأت نظارت بر عملکرد انجمنها

  8/3 – تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون

  9/3 – تعیین نماینده برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات انجمنها

  10/3 – نظارت بر حسن انجام کار انجمنها

  11/3 – تصویب تصمیمات هیأت بررسی تخلفات

  ماده 4 – جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌گیری درخصوص مسائل مطروحه به کسب حداقل 4 رأی موافق مشروط خواهدبود.

  ماده 5 – کمیسیون می‌تواند حسب مورد و نیاز برای رسیدگی به صلاحیت‌های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس و یا هیأت مدیره انجمنها نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام کند.

  تبصره 1: انتخاب افراد غیر عضو کمیسیون برای عضویت در کمیته‌های تخصصی بلامانع است.

  تبصره 2: آرای کمیته تخصصی درصورت تنفیذ از سوی کمیسیون معتبر شناخته خواهدشد.

  ماده 6 – تقاضای تأسیس انجمن باید توسط هیأت مؤسس انجمن که در هیچ حال تعداد آنها از 3 نفر کمتر نخواهدبود همراه اساسنامه پیشنهادی به کمیسیون ارسال گردد.

  تبصره: تقاضای تأسیس انجمن در صورتی که انجمنی به همان نام یا با همان نوع فعالیت در آن رشته موجود باشد پذیرفته نخواهدشد.

  ماده 7 – اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره باید دارای شرایط زیر باشند:

  1/7 – تابعیت ایران

  2/7 – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  3/7 – نداشتن سوء پیشینه کیفری، نداشتن نقش مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و عدم وابستگی به احزاب و گروههای محارب با نظام

  4/7 – داشتن سطح تحصیلی و تجارب علمی، فنی، ادبی و هنری مناسب حسب مورد به تشخیص کمیسیون مربوط

  ماده 8 – اساسنامه پیشنهادی هیأت مؤسس باید حاوی نکات زیر باشد:

  1/8 – هدف از تشکیل انجمن، موضوع فعالیت و نام آن

  2/8 – ارکان تشکیلات، شرح وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن

  3/8 – شرایط عضویت در انجمن

  4/8 – نحوه انتخاب مسئولان و کارگزارن انجمن

  5/8 – مرکز اصلی انجمن و نحوه فعالیت احتمالی مراکز انجمن در شهرستانها

  6/8 – منابع تأمین مالی انجمن

  7/8 – مدت فعالیت

  8/8 – ترتیب انحلال و تسویه

  ماده 9 – پس از صدور مجوز تأسیس انجمن، هیئت مؤسس می‌تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام کند.

  ماده 10 – هیئت مؤسس موظف است ظرف مدت 6 ماه از صدور تأسیس انجمن طبق اساسنامه نسبت به تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات اقدام و هیأت مدیره منتخب را به کمیسیون معرفی کند.

  تبصره 1: جلسه مجمع عمومی با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه مصوب با حضور نماینده تام‌الاختیار کمیسیون مربوط رسمیت می‌یابد.

  تبصره 2: هیئت مدیره انتخابی پس از تأیید کمیسیون رسمیت می‌یابد.

  ماده 11 – مدت اعتبار پروانه صادره حداکثر 4 سال است و انجمن موظف است سه ماه قبل از انقضای مدت مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تسلیم نماید.

  ماده 12 – به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های انجمنها و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها هیأت رسیدگی به تخلفات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

  تبصره 1: یک نفر از مسئولان اجرایی وزارت و یک نفر از اعضای هیأت علمی یا صاحبنظرانی که در کمیسیون عضویت دارند به انتخاب کمیسیون، مدیرکل یا مسئول حقوقی وزارتخانه، یکنفر حقوقدان به انتخاب کمیسیون.

  تبصره 2: مدت عضویت اعضای هیأت دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  تبصره 3: مسئول اجرایی وزارت، سمت دبیری هیأت را برعهده خواهدداشت.

  تبصره 4: جلسات هیأت با حضور دبیر و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و تصمیم‌ها با اکثریت سه رأی موافق اتخاذ می‌شود.

  ماده 13 – تنبیهاتی که براساس پیشنهاد هیأت و تصویب کمیسیون در مورد انجمنهای علمی می‌‌تواند اعمال شود به شرح زیر است:

  1/13 – تذکر کتبی

  2/13 – تعطیل موقت از سه ماه تا یکسال

  3/13 – لغو پروانه و انحلال انجمن

  تبصره – هرگاه انجمن مرتکب خلاقی شود که بنا بر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد پرونده مربوط به مراجع ذیصلاح قضایی ارسال خواهدشد.

 

  ماده 14 – از این پس کلیه امور مربوط به انجمنهای علمی و هنری موجود که پیش از این با مجوز وزارت کشور تأسیس شده‌اند، بر اساس ضوابط این آیین‌نامه و از طریق کمیسیون مربوط انجام خواهدشد.

 

  این آیین‌نامه در 14 ماده و 16 تبصره و 26 بند در تاریخ -------------- به تصویب وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

  مقدمه

  در اجرای ماده 3 آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی و نیز تدوین ضوابطی که در آیین‌نامه مذکور بوضوح بیان شده‌است، دستورالعمل زیر پیشنهاد می‌گردد.

1- نحوه رسیدگی

  الف – دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهای تأسیس اقدام به رسیدگی می‌کند..

  ب – چنانچه چند گروه، متقاضی تأسیس یک انجمن همنام باشند، تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیسیون ملاک رسیدگی قرار می‌گیرد.

  2- نحوه تصویب

  بدیهی است مصوبات، تصمیمات و اعمال نظارت کمیسیون براساس ضوابط مندرج در مواد 4 و 5 و 12 آیین‌نامه مذکور معتبر و عمل خواهد شد، اما با توجه به ترکیب فعلی کمیسیون:

  الف – جلسات کمیسیون با حضور 4 نفر از اعضا و رییس کمیسیون رسمیت می‌یابد.

  ب – کسب حداقل 4 رأی موافق برای تصمیمات ضروری است.

  3- شرایط هیئت مؤسس:

  هیئت مؤسس ضروری است دارای شرایط زیر باشد:

  الف: احراز شرایط مندرج در ماده 7 آیین‌نامه

  ب: حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد

  ج: حداقل دارای 10 نفر عضو

  4- نام انجمن:

  نام انجمن می‌تواند حائز یکی از موارد زیر باشد:

  الف – فعالیت در یک یا چند رشته از فهرست برنامه‌های مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی

  ب – وجود انجمن‌های علمی بین‌المللی همنام

  ج – نام انجمن بیانگر زمینه‌ای خاص از علوم و فنون باشد.