log en
شما اینجا هستید : خانه > 
اخبار انجمن های علمی  >  تجلیل از 14 انجمن برتر در حاشیه هفته پژوهش
در همایش "پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی" از انجمن های برتر هر گروه تخصصی و همچنین انجمن های علمی در حوزه مسئولیت اجتماعی تقدیر بعمل آمد. این همایش که با حضور دکتر منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات، دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوری و رئیس کمیسیون انجمن های علمی و روسای انجمن های علمی کشور برگزار شد، دکتر غلامی ضمن تاکید بر ایجاد فرصت های مناسب جهت استفاده از ظرفیت اساتید و انجمن‌های علمی در حوزه‌های مشورتی و سیاستگذاری از 10 انجمن برتر در گروه های تخصصی تجلیل و لوح یادبودی به این انجمن ها اعطا کرد.
 انجمن های برتر گروه علوم انسانی:
  1. انجمن حسابداری ایران         
  2. انجمن اقتصاد شهری ایران       
  3. انجمن روانشناسی ایران        
 انجمن های برتر گروه فنی مهندسی
  1. انجمن مهندسی گاز ایران       
  2. انجمن مهندسی شیمی ایران     
 انجمن های برتر گروه بین رشته ای
  1. انجمن مدیریت فناوری ایران           
  2. انجمن پروبیوتیک وغذاهای فراسودمند      
  انجمن های برتر گروه علوم پایه
  1. انجمن ریاضی ایران
 انجمن های برتر گروه کشاورزی
  1. انجمن گل و گیاهان زینتی ایران  
 انجمن برتر گروه هنر
  1. انجمن هنرهای تجسمی ایران    
 لازم به ذکر است که معیار انتخاب انجمن های علمی برتر در هر گروه تخصصی بر اساس تعداد انجمن های در هر گروه در نظر گرفته شده. بعبارتی برای هر 40 انجمن در هر گروه یک سهمیه تعیین گردیده است.