log en
شما اینجا هستید : خانه > 
اخبار انجمن های علمی  >  هشتمین کنفرانس ملی خلأ ایران آذر ماه 1396برگزار خواهد شد.
هشتمین کنفرانس ملی خلأ ایران در پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 1 و 2 آذر ماه 1396برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری این کنفرانس، کارگاه های آموزشی در حوزه علوم و فناوری خلأ برگزار خواهد شد  به شرکت کنندگان از سوی انجمن گواهی نامه حضور در کارگاه ها اعطاء می شود.

با توجه به محدودیت فضا متقاضیانی که زودتر ثبت نام نمایند در اولویت اول قرار دارند.
مهلت ثبت نام:1396/8/24

عناوین کارگاه ها و زمان ارائه:
کارگاه آموزشی با عنوان: فشارسنج ها
مدرس: جناب آقای مهندس معصومیان
زمان ارائه   16:30 الی 18:30   چهارشنبه 1396/9/1
سرفصل ها:
1-1   فشار سنج های مکانیکی (فشار سنج بوردون و فشارسنج پرده ای (دیافراگمی))
1-2   فشارسنج های هیدواستاتیکی (فشارسنج U شکل و فشارسنج مک لود)
1-3   فشارسنج های الکتریکی
3-3-1 فشارسنج ها بر پایه هدایت گرمایی(فشارسنج ترموکوپل و فشارسنج پیرانی ومقایسه آنها)
2-3-1 فشارسنج های بر پایه یونیزاسیون (فشارسنج یونی با کاتد گرم و فشارسنج یونی با کاتد سرد و مقایسه دو فشارسنج یونی با کاتد گرم و کاتد سرد)
4-1 برخی نکات ویژه (فشارسنج های ترکیبی، مفهوم فشارسنج اکتیو و غیر اکتیو و ...)
----------------------------------------------------------------------------
کارگاه آموزشی با عنوان: بررسی عنوان بررسی عوامل موثر در تولید لایه های نازک فلزی و غیر فلزی با استفاده از سیتم های لایه نشانی تحت خلأ
زمان ارائه    13:30  الی 15:30  پنج شنبه 1396/9/2
برگزار کننده : جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
سرفصل ها
1-     معرفی روش های لایه نشانی فیزیکی و چگونگی عملکرد آنها
2-    نحوه انتخاب سیستم لایه نشانی مناسب برای ساخت پوشش های مختلف فلزی و غیر فلزی
3-    نقش پارامترهای لایه نشانی در ارتقاء کیفیت لایه ها
کارگاه آموزشی با عنوان: نشت و نشت یابی
مدرس: جناب آقای مهندس معصومیان
زمان ارائه     15:30  الی 17:30 پنج شنبه 1396/9/2
سر فصل ها
1-1  تعریف مفهوم نشت و واحد های اندازه گیری آن
1-2 مفهوم نشت واقعی و نشت کاذب آنها و چگونگی تمایزآنها
1-3 اندازه گیری آهنگ نشت
1-4 روش های نشت یابی ( تست حباب، نشت یابی به کمک فشارسنج های هدایت گرمایی، نشت یابی به کمک نشت یاب های هالوژنی، نشت یابی به کمک نشت یاب های هلیومی مجهز به اسپکترومتر جرم
1-5  تکنیک های نشت یابی و نکات ویژه در طراحی برای پیشگیری از بروز نشتی ها
هزینه شرکت در هر کارگاه
عضو دانشجویی:    000ر100 ریال
غیر عضو دانشجو: 000ر200 ریال
عضو انجمن:       000ر300 ریال
غیر عضو          000ر500 ریال
شماره حساب برای واریز هزینه شرکت در دوره : 1-887720-2-153 بانک اقتصاد نوین، شعبه دانشگاه صنعتی شریف، به نام انجمن خلأ ایران، خواهشمند است پس از واریز وجه رسید مربوطه را به نشانی info@vsi.ir ارسال نمایید.