log en
شما اینجا هستید : خانه > 
اخبار انجمن های علمی  >  برگزاری اولین همایش سالیانه "انجمن علمی مطالعات صلح ایران" آبان ماه 96

اولین همایش سالیانه  "انجمن علمی مطالعات صلح ایران" با عنوان "چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی" 3 آبان 1396 برگزار می گردد.

باوجودی که "صلح"، واژه ای پرکاربرد در جامعه امروز ما است و عمری به درازنای تاریخ اندیشه بشری داشته و پیشینه غنی در فرهنگ ایران و اسلام دارد؛ اما کمتر در مورد مفهوم، چیستی و ابعاد آن سخن رفته است، در نتیجه، درک عمیق و جامعی از صلح تاکنون حاصل نشده است و جامعه ما راه های نرفته بسیاری در این وادی پیش رو دارد.

 از این رو، انجمن مطالعات صلح ایران، که پیشبرد مطالعات مفهومی و تجربی و همچنین ارتقای گرایش های صلح در جامعه از اهداف اصلی تشکیل آن بوده است، بر آن شد که اولین همایش سالیانه خود تحت عنوان «چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی»، را با هدف آشنایی با نظریات و دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم صلح و تبیین چشم اندازهای راهبردی برای تحقق صلح،برگزار کند

این همایش باتوجه به رویکرد «بین رشته ای» در مطالعات صلح با مشارکت اساتید، دانشوران، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های متنوع دانشگاهی از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، محیط زیست، علوم سیاسی و روابط بین الملل، حقوق، علوم دقیقه، تربیت بدنی و... برگزار می شود.

محورهای همایش:

-  مفاهیم و نظریات میان رشته ای صلح

-  مؤلفه های نظری و راهبردی صلح پایدار

-  جنبش های زیست محیطی و مفهوم صلح سبز

-  رویکردهای روانشناختی و انسان شناسی صلح

-  صلح؛ حقوق شهروندی و حکمرانی خوب

-رویکردهای جامعه شناختی در مطالعات صلح

-رسانه، ارتباطات و فرهنگ صلح

-الگوهای نظری در آموزش صلح

-  نظریه های دینی و الهیات صلح

-  چشم انداز مفهومی به مشارکت زنان و جوانان در فرآیندهای صلح

-  توسعه اقتصادی، جهانی شدن و صلح

-  مفهوم پردازی در مطالعات صلح و ورزش

-  هنر صلح

تقویم همایش:

مهلت دریافت چکیده تا تاریخ 15 تیر 1396

مهلت داوری چکیده تا تاریخ 15 مرداد 1396

مهلت دریافت مقاله تا تاریخ 30 شهریور 1396

زمان برگزاری همایش: چهارشنبه 3 آبان 1396

دبیر علمی همایش: دکتر محمدامین قانعی راد

دبیر اجرایی همایش: دکتر شقایق حیدری

آدرس ایمیل همایش  ipsan_conference@yahoo.com:

شماره تماس09227479506 

برگزار کننده: انجمن علمی مطالعات صلح ایران

مشارکت کنندگان:انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران

فرمت مقالات:

-  مقالات باید به شکل فایل (word) و به زبان فارسی ارسال شود.

-  چکیده مقالات باید دارای بیان مسئله، سؤال اصلی ، فرضیه بوده و در چکیده مشخص شده باشد.

-  عنوان علمی، آدرس ایمیل و شماره تماس نویسنده و نویسندگان قید شده باشد.

-  حجم چکیده نباید بیشتر از 300 کلمه باشد.

-  چکیده باید دارای 5 کلید واژه باشد.

-  نحوه رفرنس دهی در اصل مقالات باید به شکل درون متنی باشد.

-  چکیده و اصل مقالات فقط از طریق نشانی پست الکترونیک همایش قابل دریافت خواهند بود.